Aprenentatge per conviure i gestionar les emocions dins i fora de l’aula

A la nostra societat, tots els infants viuen l’etapa escolar com un camí ple de nous aprenentatges, inquietuds i vivències que els marquen com a persones. 

Conviuen amb docents que es converteixen en referents i amb persones de la mateixa edat o en altres etapes formatives que deixen la seva empremta. Però també sorgeixen situacions que poden influir de manera negativa en els seus desenvolupaments. 

Per això, treballem plegats amb els centres educatius i les famílies per anticipar-nos-hi.

Els nostres programes:

La violència des de la primera infància fins a l’adolescència

La infància i l’adolescència són dues etapes precioses de les nostres vides, i no podem permetre que la violència en sigui protagonista. Per això, oferim eines per treballar els comportaments agressius i fomentar la convivència i el respecte als altres.

 

 

Assetjament escolar: Bullying i Ciberbullying

El maltractament físic o psicològic no pot existir entre l’alumnat. Tothom ha de poder viure la seva infància i l’adolescència sense patir. Detectem les conductes nocives que es produeixen in situ a les aules o en el món digital.

Assetjament sexual: Groming i Sexting

Tots i totes descobrim la sexualitat durant l’adolescència, i hem de saber gestionar els canvis físics i psicològics que experimenta cada persona. Per això, treballem per detectar els comportaments inadequats en aquest àmbit.

Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA)

Aprendre a menjar bé i acceptar-se físicament són coneixements fonamentals per a l’alumnat. Posem el focus en les conductes que posen en perill la salut per mitjà de l’alimentació.

Xarxes Socials. Ús i abús, avantatges i desavantatges

Internet i les xarxes socials són una gran oportunitat per fomentar el coneixement, però cal aprendre a gestionar-les adequadament. T’ajudem a potenciar-les en positiu i evitar les males pràctiques.

A qui va dirigit Education Time?

  • A les escoles públiques, concertades o privades.
  • A les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFAs) o a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAs)
  • A l’alumnat de primària i secundària i a les seves famílies.
  • A les escoles públiques, concertades o privades
  • A l’alumnat de primària i secundària i a les seves famílies
  • A les AFAS
  • A les AMPAS

Tú decideixes el format i els participants de cada programa. Fes-nos la teva proposta!

Contactar